Bedrijf en filosofie

Bij EBS leveren we technische services en ondersteunen we bedrijven en ondernemers bij het nemen van belangrijke beleidsbeslissingen op vlak van Energie, Budget en Safety. Onze nuchtere en onafhankelijke kijk als externe partner brengt daarbij vaak pijnpunten en te verwachten hindernissen aan het licht waarvoor u, als ondernemer, meestal zelf te dicht met de neus op de zaken zit.

Onze aanpak is gebaseerd op een grondige doorlichting en inventarisatie van alle bedrijfscomponenten en -systemen van waaruit we realistische conclusies trekken en u de aangepaste (tegen)maatregelen aanbevelen. Het resultaat? Zoals ons motto luidt: u weet meer, u bespaart meer en u vermindert risico’s.

Bij EBS hanteren we een persoonlijke en kleinschalige aanpak. Eén en dezelfde specialist volgt uw dossier op van initieel contact over inventarisatie tot eindrapportering. Kleinschalig betekent echter niet beperkt, want we beschikken zowel over een zetel in België als in Frankrijk. Ook ons cliënteel is hoofdzakelijk internationaal georiënteerd.

Onze medewerkers zijn geroutineerde en gedreven ingenieurs met een sterke ervaring in hun onderscheiden vakdomeinen. Ze beschikken echter over voldoende helikopterzicht om hun bevindingen en aanbevelingen in een ruimere bedrijfs- en managements-context te plaatsen.

Klanten en sectoren

Maakindustrie, diensten, opslag, transport, retail, automotive, FMCG…EBS is actief en beschikt over sterke referenties in vrijwel alle sectoren. Zo werkten we in het verleden reeds voor enkele van ’s werelds belangrijkste frisdranken fabrikanten, retailers en autoconstructeurs. Het is geen toeval dat onze klanten vaak multinationals zijn, want hoe groter het bedrijf, des te groter de besparingen die door onze tussenkomst gerealiseerd kunnen worden.