FR EN

Onvoldoende communicatie

Een gerenommeerd fabrikant van voedingsmiddelen slaagde er maar niet in, ondanks aanhoudende inspanningen, om het aantal incidenten en ongevallen op de werkvloer in te perken. Na een diepgaand gesprek met de veiligheidscoördinator werd duidelijk dat EBS services voor een adequate oplossing kon zorgen.

Uit een eerste doorlichting van de functionele veiligheid (machines en uitrustingen) en de veiligheid van het personeel bleek zich een probleem voor te doen wat de communicatie betrof. Bij het wisselen van shifts bijvoorbeeld werd de nieuwe ploeg niet voldoende geïnformeerd over bepaalde processen en de toestand / conditie van bepaalde machines. Ook werden bepaalde machines niet volgens de regels van de kunst uitgeschakeld en geïsoleerd. Dit had in het verleden reeds meermaals tot lichamelijke letsels geleid.

Voedingsindustrie

Ondergedompeld

Om een perfect beeld te krijgen van de toestand op de werkvloer, werd onze ingenieur twee weken lang letterlijk en figuurlijk ondergedompeld in het productieproces. Zo kon hij van op de eerste rij de nodige vaststellingen doen. Zijn eerste conclusie luidde: “er is wel een veiligheidscultuur aanwezig, maar deze is niet efficiënt”. Na deze periode van twee weken werden de zaken opnieuw besproken met de veiligheidscoördinator en met de directie.

Wat het in- en uitschakelen van de machines betreft, werden duidelijke procedures uitgewerkt en geafficheerd. Er werden ook bevoegdheden opgesteld: wie mag een bepaalde machine aan- of uitzetten, wie mag herstellingen uitvoeren aan welke machines, welke testprocedure moet gevolgd worden bij het opstarten…

Voedingsindustrie

Een betere werkoverdracht

Er werden ook sloten geplaatst op de voeding van de machines, zodat deze niet ongewild en onverwacht in werking konden komen met alle risico’s van dien. Deze sleutels werden dan veilig opgeborgen in een speciaal voorzien gesloten kastje. Alle werknemers werden grondig met de nieuwe procedures vertrouwd gemaakt.
In overleg met de machinefabrikanten werden risico-analyses uitgevoerd om uit te maken wie binnen het bedrijf en in welke omstandigheden onderhouds- of herstellingswerken mag uitvoeren.

Als stimulans om de nieuwe veiligheidsmaatregelen te integreren stelden we voor om een bonus systeem in te voeren. Twee maal per jaar wordt de veiligheid geëvalueerd. Indien zich tijdens de voorgaande 6 maanden geen incidenten hadden voorgedaan, kreeg elke werknemer een cadeau. Het systeem werkt perfect en bijzonder motiverend voor iedereen.

Om de communicatie tussen de opeenvolgende shifts mogelijk te maken, hebben we de werkoverdracht efficiënter laten gebeuren. Al bij al een kleine moeite voor een groot resultaat: door de grondige analyse van EBS en de daaruit voortvloeiende maatregelen werd tijdens het eerste jaar van implementatie reeds een daling vastgesteld van het aantal incidenten met maar liefst 80%!

Voedingsindustrie
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info OK